DIVITIA GRATIAE

UNIVERSITATE

Misiune si Viziune

UDG dezvoltă lideri pentru munca creștină. Misiunea Universității este de a pregăti și sprijini liderii în slujirea bisericii lui Hristos. Universitatea dezvoltă pastori, evangheliști, misionari, profesori de școală duminicală și asistenți sociali care vor lucra în Republica Moldova, în țările din Europa de Est și Asia Centrală. Națiuni care diferă cultural prin tradițiile și religiile naționale.

Visiune

Universitatea Divitia Gratiae activează cu scopul de a echipa și asista liderii creștini din Moldova, Europa de Est și Asia Centrală pentru a contribui cu impact holistic în bisericile și comunitățile acestor lideri.

Statement of Faith

 • Credem că Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, este Cuvântul lui Dumnezeu inspirat, infailibil, adevărat și final, autoritate în problema mântuirii și în viața creștină.
 • Credem în Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, trei într-unul și veșnici.
 • Credem în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu din veșnicie, născut dintr-o fecioară, care a trăit o viață fără păcat și a făcut minuni. El și-a dat viața ca sacrificiu înlocuitor la Golgota pentru a împăca omenirea cu Dumnezeu și a înviat din nou în trup. S-a înălțat la cer și este la dreapta lui Dumnezeu Tatăl.
 • Credem că slujirea Duhului Sfânt este de a-L proclama pe Isus Hristos, de a-i convinge pe oameni de păcatul lor, de a le reînnoi viața și de a-i echipa cu daruri pentru întărirea Trupului lui Hristos (Biserica).
 • Noi credem că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și, din momentul în care a păcătuit, a fost despărțit pentru totdeauna de Dumnezeu și acum este pe cale de condamnare.
 • Credem că mântuirea omului păcătos este posibilă numai prin moartea și învierea lui Isus Hristos. Această mântuire este primită numai printr-o credință personală, acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor și prin Duhul Sfânt care locuiește în creștini.
 • Credem că Biserica este formată din creștini născuți din nou care au fost botezați pe baza mărturiei lor de credință.
 • Credem că Biserica trebuie să se închine lui Dumnezeu, să-i întărească pe creștini și să evanghelizeze lumea.
 • Credem că Hristos este Capul Bisericii și că biserica este separată de Stat. Biserica Universală se manifestă prin intermediul bisericilor locale cu drept de auto-conducere.
 • Noi credem că Isus Hristos va veni din nou și va lua Biserica Sa și El va stabili atunci Împărăția veșnică a lui Dumnezeu.
 • Credem că toți oamenii vor învia în trup: credincioșii - pentru slava veșnică și necredincioșii - pentru osânda veșnică.
 • Credem că fiecare membru al Bisericii lui Isus Hristos este chemat la o contribuție personală în slujirea Bisericii de a sluji, în ceea ce privește Marea Trimitere a Domnului nostru Isus Hristos.