fbpx

Facultatea de Teologie și Misiune

Programul de Misiune și Studii Interculturale

Victor Ormanji

 Aspecte generale despre Facultatea de Studii Interculturale

Secţia Teologie şi Studii Interculturale are un program direcționat spre studierea factorului de misiune creștină și tot ceea ce ține de această disciplină teologică. Misiunea creștină se bazează pe teologia biblică a Sfintelor Scripturi, un studiu aprofundat al religiilor lumii, al culturilor diferitor popoare, precum și cunoașterea concepțiilor despre lume și viață atât a celor care sunt influențați de orientul mistic, cât și a celor din occidentul raționalist. De altfel, este cunoscut că însușirea factorilor menționați formează dispozitivul de bază pentru formarea strategiilor misionare eficiente.

Scopul și motivația din care s-a născut acest program este împlinirea Marii Trimiteri a Domnului nostru Isus Cristos, iar înțelegerea factorilor culturali și contextualizarea Evangheliei constituie elementele-cheie pentru comunicarea harului divin al lui Dumnezeu pentru toți oamenii.

În programul acestei facultăți, preconizat pentru 3 ani de studiu, sunt incluse unele dintre cele mai eficiente metode de studiere și cercetare a elementelor-cheie, în baza cărora se dezvoltă o comunitate din punct de vedere religios și socio-economic. Cursurile predate prevăd metode apologetice și practice, puse la dispoziția studenților pentru împărtăşirea eficientă a mesajului evanghelic printre popoarele care locuiesc în ţări musulmane, hinduse sau cele cu un grad extrem de ridicat în tradițiile Animiste.

Ghidul pentru evanghelizare derivă din învățătura Evangheliei și a unui studiu istoric asupra convertirii de la alte religii la credința creștină.

Particularități specifice care contribuie la realizarea scopului
Pentru realizarea scopului propus, Universitatea Divitia Gratiae are câteva particularități unice în spațiul postsovietic, elemente de care am sugera să țină cont cei care doresc să se implice în lucrarea de misiune: profesori bine echipaţi şi atmosferă internaţională reflectată de corpul studenţesc.

1) Profesori bine echipați
Profesorii implicați în procesul educativ au o pregătire adecvată, fiind echipați atât din punct de vedere academic, cât și practic. Toți profesorii facultăţii dispun de diplome de master, iar unii și de doctor în teologie. Șaptezeci la sută dintre profesori sunt locali și vorbesc fluent două-trei limbi, în care și predau cursurile. O mare parte dintre ei sunt profesori internaționali, care predau în alte țări din Europa de Răsărit și Asia Centrală.

Treizeci la sută dintre profesorii implicați în programele Universității sunt din SUA, Europa de Vest și Marea Britanie. De altfel, profesorii sunt selectați în baza caracterului creștin și a unei pregătiri academice adecvate. Atât cei locali, cât și cei din străinătate au o pregătire spirituală excelentă, ca pastori în bisericile locale și pastori misionari. Un aport deosebit în educarea studenților instituției noastre îl constituie experiența misionară a profesorilor, exercitată în țări din Europa și Asia Centrală.

2) Atmosfera internațională reflectată de corpul studențesc
Dacă profesorii sunt dispozitivul prin care realizăm scopul propus pentru această facultate, atunci corpul multinațional al studenților este comoara universității noastre. La ora actuală studenții implicați în procesul educativ reprezintă 10 țări diferite și aparțin unui grup de peste 20 de naționalități și etnii.
Bagajul cultural manifestat prin prezența fiecărei națiuni sau etnii este o bogăție intrinsecă și inestimabilă pentru dezvoltarea misionară din punct de vedere intercultural. Pe parcursul fiecărui an de învățământ, studenții organizează și conduc servicii de închinare la capela instituției, programe ce sunt compatibile culturii țărilor din care vin.

Prin urmare, aspectul multinațional creează o atmosferă propice dezvoltării programului de teologie şi studii interculturale, astfel transformându-se într-un factor important în procesul de studiu, care îmbogățește enorm procesul educativ.

Un alt aspect important care trebuie remarcat se referă la practica de vară a studenților. Pentru cristalizarea cunoștințelor acumulate, studenții sunt implicați în activități practice în Republica Moldova, Turcia, Caucazul de Nord, precum și în mai multe țări din Asia Centrală.

Dacă ai auzit chemarea Domnului și dorești să te implici în lucrarea lui Isus Cristos, de salvare a altor națiuni, programul propus de Universitatea noastră prin Secţia Teologie şi Studii Interculturale este locul cel mai potrivit, unde poți să te pregătești în mod corespunzător pentru a sluji printre musulmani, hinduși, budiști și animiști.

Victor Ormanji, 
Şeful Secţiei Teologie şi Studii Interculturale
mob: +373 (0) 69345555
e-mail: info@uni-dg.md

Cadrul didactic Cursuri predate Posibilități de angajare