Leadership şi Management

leadeship-and-management

Începând cu anul 2016, a luat fiinţă programul de master în leadership şi management organizat în colaborare  cu TMCI (SUA). Prin acest program oferim absolvenţilor noştri continuitate în pregătirea academică şi acumulare de experienţă de la profesori universitari din SUA, România şi Republica Moldova. Toţi lectorii implicaţi în acest program sunt profesori activi ai UDG şi a altor universităţi din ţară şi peste hotarele ei.
Programul respectiv cuprinde 15 cursuri de specialitate, inclusiv aplicaţii practice dupa fiecare curs care alcătuieşte în total  120 de credite. La programul de masterat în leadership şi management se pot înscrie deţinătorii diplomelor de studii superioare.

+
Cerinţe şi cursuri

+

Reguli de admitere

 

Înregistrează-te la program