Cadrul didactic

Igor PRISAC,
doctor în ştiinţe politice, decan al Facultăţii de Management și Limbi Străine

Mario BRÜHLMANN,
magistru în management executiv, lector, preşedintele Swiss Consulting Group SCG AG

Ioan POP (România)
doctor în ştiinţe fizice, profesor universitar

Doina TOMA
licențiată în litere, lector

Ronald J. WALKER,
doctor în business şi administrare, profesor universitar, Cedarville University, SUA

Ecaterina BURLEA
doctorand în contabilitate, lector superior

Grigore VIERU
studii de master în relaţii economice internaţionale, lector

Iurie MALANCEA,
studii de master în Managementul Marketingului, licenţiat în economie – business şi administrare, lector, asistent al decanului Facultăţii de Management și limbi străine

Nadejda KARA,
doctor habilitat în științe lingvistice, conferențiar